CV - med alle detaljer


Erhvervserfaring

2015 -
Medredaktør på tidsskriftet CIRCD Working Papers in Social Interaction

2014 -
Censor Kommunikation og Journalistik på RUC, SDU, AAU.

2014-2015
Faglig vejleder på adjunktpædagogikum på Det Humanistiske Fakultet, KU.


2013 -
Pædagogisk vejleder på adjunktpædagogikum på Det Humanistiske Fakultet, KU.


2012 -

Lektor i kommunikation, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab. Det Humanistiske Fakultet. Københavns Universitet.

2008 - 2012
Adjunkt i kommunikation,
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab. Det Humanistiske Fakultet. Københavns Universitet.


2007 -

Freelance kommunikationsrådgiver for firmaer som Top-Toy A/S, Det finansielle rådgivningshus MagniPartners, Imerco, Undervisningsministeriet, Dansk Sundhedssikring.

2004 - 2008

Ph.d.-stipendiat i kommunikation ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab. Det Humanistiske Fakultet. Københavns Universitet.

2006 - 2013

Ideudvikler og webmaster på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på hjemmesiden www.dialekt.dk. I samarbejde med Pia Quist, Afdeling for Dialektforskning, KU.

2004

Projektkoordinator ”Humaniorafestival”. Københavns Universitet.


2003

Arrangør af konferencen ”Forskere og Medier”på Københavns Universitet i samarbejde med lektor Mie Femø Nielsen (INSS).


2001

Tekstforfatter. Marketingafdelingen i Nykredit, Boligudlejningssekretariatet.


1998 - 2000
Analyseassistent
hos analysefirmaet IACTA.


1998

Projektkoordinator på messen ”Stat & Kommunetræf”.


1996 - 1998

Folkeskolelærer på Lemtorpskolen i Lemvig.Uddannelse


2011

Lederkursus på Københavns Universitet, "Karriere, kvinder og KU".


2010

Specialeakkreditering. Det Humanistiske Fakultet. Københavns Universitet.


Talentudviklingskursus for yngre forskere. Det Humanistiske Fakultet og LIFE, Københavns Universitet.


Københavns Universitets Mentorordning for yngre kvindelige forskere.


Adjunktpædagogikum. Det Humanistiske Fakultet. Københavns Universitet.


2004 – 2008

Ph.d.-stipendiat i kommunikation. Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab.

Det Humanistiske Fakultet. Københavns Universitet.

Ph.d.-afhandling: "En nyhed er en nyhed". Et studium i journalistisk praksis og selvforståelse med fokus på fravalg. Forsvar 15. august 2008, Københavns Universitet.


2001 – 2004

Cand.mag. i dansk og kommunikation. Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab,

Det Humanistiske Fakultet. Københavns Universitet.

Speciale: Forskere og medier. En analyse af humanistiske forskeres holdninger til forskningsformidling og en skitse til en forandringsproces. Bedømt til karakteren 13.


1998 – 2001

Bachelor i dansk og sproglig rådgivning. Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab.

Det Humanistiske Fakultet. Københavns Universitet.


1992 – 1996

Uddannet folkeskolelærer, Nr. Nissum Seminarium.

Linjefag: Dansk og engelsk.


1989 – 1992

Sproglig studentereksamen, Lemvig Gymnasium.Tillidshverv


2018 -

Medlem af Koordinationsudvalget, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab


2013 - 2016

Medlem af Studienævnet på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab. Det Humanistiske Fakultet. Københavns Universitet.


2005 - 2008

Medlem af ph.d.-udvalget på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab. Det Humanistiske Fakultet. Københavns Universitet.


2004 - 2008

Medlem af bestyrelsen for hjemmesiden www.dansk.dk. Et mødested på internettet for danskfaglige forskere, universitetsstuderende, gymnasielærere og lærerstuderende.Forskningssamarbejde


Det internationale forskningsnetværk "Media Linguistics"

Convenors: Professor Daniel Perrin (Schweiz) og professor Geert Jacobs (Belgien).

Gruppen tæller 15 internationale forskere, der alle beskæftiger sig med at kombinere kommunikationsforskning, journalistikforskning og sprogvidenskab med antropologiske metoder som eksempelvis deltagerobservation og interview i studierne af journalistisk praksis og journalistiske produkter. Gruppen hører under AILA (Association Internationale de Linguistique Appliquée/ International Association of Applied Linguistics).


Center for Interaction Research and Communication Design (CIRCD)
Center bestående af en række forskere på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, KU. Genstandsfeltet for gruppens forskning er professionel interaktion.

Læs mere på denne hjemmesiden under CIRCD og på hjemmesiden circd.ku.dk


Nordic Research Network in Journalism Studies

Dette nordiske netværk er finansieret af NordForsk. Projektleder: Professor Sigurd Allern, Universitetet i Oslo. I Danmark: Professor Stig Hjarvard, KU, og lektor Mark Ørsten, RUC.Forskningsformidlingspriser


Lærebogsprisen hos Samfundslitteratur 2014

Sammen med forfatterteam tilknyttet CIRCD vandt vi i november 2014 lærebogsprisen for bogen "Kommunikation i internationale virksomheder" hos forlaget Samfundslitteratur. Bogen udkom i 2016.


Vinder af ph.d.-posterkonkurrence på Humaniorafestival 2005. Københavns Universitet.”Hvilke nyheder kommer ikke på mediernes dagsorden? En analyse af journalisters frasortering af nyhedshistorier”.