2018

Kjærgaard, A.; G. Gravengaard; S. Hjuler & C. Dindler: "Tænke højt-protokoller. En metode til at undersøge modtagers tekstforståelse og -oplevelse". NyS, Nydanske Studier, nr. 54.


Kjærgaard, A.; G. Gravengaard; S. Hjuler & C. Dindler: "Bliv bedre til at skrive med tænke-højt"

Kommunikationsforum. Læs artikel.


Gravengaard, G. & M. Kjær: "At skrive med andre. Sådan får I den bedste skriveproces". CIRCD Reports. Centre of Interaction Research and Interaction Design, University of Copenhagen. Læs artikel.


Gravengaard, G.: "Socializing mechanisms in the routinized practice in the newsroom". I: Burger, M. (ed): "Investigating Journalism Practices: Combining Newsroom Ethnography and Media Discourse Analysis".


Gravengaard, G. & M. Kjær: "Fra undersøgelsesidé til problemløsning - forskerens rolle som videoanalytiker". I: Jacob Davidsen & Malene Kjær (red.): Videoanalyse af social interaktion. København: Samfundslitteratur.


Gravengaard, G. & M. Kjær: "Analyse af læring i professionelle praksisser". CIRCD Working Papers in Social Interaction, 4(1), 1-31. Centre of Interaction Research and Interaction Design, University of Copenhagen. Læs artikel.


Gravengaard G. & A. Kjærgaard: "Fra sproglig rådgivning til big data". Kommunikationsforum​. Læs artikel.


2017

Gravengaard G. & A. Kjærgaard: "Fra sproglig rådgivning til co-creation-processer og big data". CIRCD Working Papers in Social Interaction, 3(2), 1-38. Centre of Interaction Research and Interaction Design, University of Copenhagen. Læs artikel.


Gravengaard, G: "Knowledge transformation". I: Cotter, C. & Perrin, D. (Eds.): Handbook of Language and Media. Routledge.

Gravengaard, G.; "Collaboration between researchers and practitioners - three paradigms within communication research". Paper for the ALAPP Conference, november 2017, Ghent, Belgium.


Landgrebe J. & G. Gravengaard: "Balancing interest in fieldwork – research, teaching and multiple stakeholders". Paper for the ALAPP Conference, november 2017, Ghent, Belgium.2016

Gravengaard, G. & Landgrebe, J.: "Tænk altid kommunikation som interaktion". Kommunikationsforum.


Landgrebe, J. & Gravengaard, G.: "Bedre intern kommunikation giver konkurrencefordele". Videnskab.dk.


Gravengaard, G. & Rimestad, L.: "'Is this a good news story?' Developing professional practice in the newsroom". I: Hovden, Nygren & Zilliacus-Tikkanen (Eds.): Making journalists through journalism education: Nordic perspectives. Nordicom Review.


Nielsen MF.; Due, B.; Toft, TLW.; Gravengaard, G.; Nielsen, AMR. (red.): Kommunikation i internationale virksomheder. Bind 1 og 2. Samfundslitteratur.


Gravengaard, G & Landgrebe, J.: "Socialisering i organisationer". I: Nielsen, MF; Due, B.; Toft, TLW.; Gravengaard, G.; Nielsen, AMR. (red.): Kommunikation i internationale virksomheder. Bind 2. Samfundslitteratur.


Due, B. & Gravengaard, G: "Interaktionel kommunikationsrådgivning". I: Nielsen, MF; Due, B.; Toft, TLW.; Gravengaard, G.; Nielsen, AMR.: Kommunikation i internationale virksomheder. Bind 2. Samfundslitteratur.


Nielsen, MF.; Gravengaard, G.; Due, B; Nielsen, AMR; Toft, TLW.: "Undersøgelsesmetoder". I: Nielsen MF.; Due, B.; Toft, TLW.; Gravengaard, G.; Nielsen, AMR. (red.): Kommunikation i internationale virksomheder. Bind 2. Samfundslitteratur.


Rimestad, L. & Gravengaard, G.: "Socialisation at the morning meeting. A study of how journalist interns are socialised to present ideas at morning meetings in the newsroom". Applied Journalism & Media Studies.


Gravengaard, G. & Rimestad, L.: "Giv din praktikant det bedste du har". Kommunikationsforum.


Gravengaard, G. & Rimestad, L.: "Gør gode praktikanter bedre". Kommunikationsforum.


Gravengaard, G. & Rimestad, L.: "Interaktionsforskning: Sådan skaber forskere og praktikere værdi for studerende". Videnskab.dk.

Gravengaard, G. & Rimestad, L.: "At lære eller producere i praktik?". Kronik i Jyllands-Posten.2015

Gravengaard, G. "Pressen - fra bladhus til mediehus". I Svendsen, E. & Lauridsen, P.S. (red.): Grundbog i medieanalyse for danskstuderende. Samfundslitteratur.

Gravengaard, G. & Rimestad, L.: Journalist i praktik. Samfundslitteratur.


Gravengaard, G. & Rimestad, L: www.praktikantvejleder.dk.


Gravengaard, G. & Rimestad, L: "Hvilken type praktikantvejlder er du?" Kommunikationsforum.


Gravengaard, G: Socialising mechanisms in the newsroom. Paper til konferencen Language in the Media, Hamburg, september 2014.


Gravengaard, G: Socialising mechanisms in the newsroom. Paper til konferencen Nordmedia, København, august 2014.2014

Socialising journalist trainees in the newsroom. Med Lene Rimestad. Paper til konferencen 4th International Conference on Applied Linguistics and Professional Practice. Geneve, september 2014.


Gravengard, G. & Rimestad, L.: "Har du talt med din praktikant i dag?" Journalisten.


Gravengaard, G. & Rimestad, L.: ”Socialising journalist trainees in the newsroom - on how to capture the intangible parts of the socialising process”. Nordicom Review 35.


Gravengaard, G.: ”Kulturanalyse: Kommunikationsrådgiverens vej til at forstå forståelsen i organisationer”. I: Petersen, H. (red.): Organisationskommunikation. Teori og cases om tekst og tale. Samfundslitteratur.


Gravengaard, G. & Rimestad, L.: ”Observationsstudier”. I: Hoppmann, D. & Skovsgaard, M. (red.): Forskningsmetoder i journalistik og politisk kommunikation. Hans Reitzels Forlag.


Gravengaard, G.: ”Analyse af kvalitative data”. I: Hoppmann, D. & Skovsgaard, M. (red.): Forskningsmetoder i journalistik og politisk kommunikation. Hans Reitzels Forlag.


Gravengaard, G. & Rimestad, L.: ”Interview”. I: Hoppmann, D. & Skovsgaard, M. (red.): Forskningsmetoder i journalistik og politisk kommunikation. Hans Reitzels Forlag.


"Socialising journalists in the newsroom". PechaKucha-præsentation på YouTube, 15. juni 2014.


"Internships in the newsroom – learning via legitimate peripheral participation". Paper for the conference: Writing Across Boarders III. Paris. February 2014.2013

"A guilty terrorist suspect? On membership categorization and presuppositions in news texts". I: Leon Barkho (red.): From Theory to practice. How to assess and apply impartiality in news and current affairs. Intellect.


Imitation or innovation. A study of how journalist interns are socialised to idea presentation at morning meetings. Med Lene Rimestad. Paper til WJEC, World Journalism Education Council, Mechelen, Belgium, July 2013.


A linguistic approach to journalism practice and internship - on how to capture the intangible parts of the socialisation process. Med Lene Rimestad. Paper til NordMedia konferencen, august 2013, Oslo.


Socialising journalist trainees in the newsroom. Med Lene Rimestad. Paper til IAMCR konferencen, juni 2013, Dublin.


A linguistic approach to journalism practice - on how to capture the intangible parts of the socialisation process in the newsroom. Med Lene Rimestad. Paper til konferencen: Advancing Media Production Research Conference. Juni 2013, Leeds.2012

"Institutional functions of invoking procedure in institutional settings" med Mie Femø Nielsen, Søren Beck Nielsen & Brian Lystgaard Due. Journal of Pragmatics, vol. 44, no 11.


"The metaphors journalists live by. Journalists' conceptualisation of newswork". Journalism, vol. 13, no. 8. http://jou.sagepub.com/content/early/2012/09/1464884911433251.2011

"Elimination of ideas and professional socialisation". Med Lene Rimestad. Journalism Practice, vol 6, no. 4.
http://dx.doi.org/10.1080/17512786.2011.642243.


““Hvad sagde jeg?” Om at analysere professionelles sproglige praksis”. Studier i Nordisk, 2008-2009, Københavns Universitet.


"Analysing professional practitioners’ routinised linguistic practice". Paper til 12th International Pragmatics Conference (IPrA). Manchester, England, 3.-8. juli, 2011.


Inviteret oplæg til panel: ”More than mixed methods: Balancing research frameworks in the linguistic pragmatic analysis of news production practices".2010

"Elimination of ideas in the newsroom. An insight into the work process of journalists at three Danish daily papers". Med Lene Rimestad. Paper på ECREA Conference, European Communication Research and Education Association. Hamburg, oktober.


"A guilty, Tunisian terrorist suspect? On membership categorisation and presuppositions in the Danish media coverage of a terrorist suspect". Paper på konferencen: “Interdisciplinary conference on discourse and intraction”. Aalborg Universitet, 17.-19. november.


“Det er ikke en nyhed”. Artikel på hjemmesiden for Brandts, Danmarks Mediemuseum.


"Journalistik i praksis. Valg og fravalg af nyhedsideer". Samfundslitteratur.


"Tekstnær analysemetodik i Projekt Nyhedsugen". På hjemmesiden for forskningsprojektet: Projekt Nyhedsugen. Download via academia.eu.


2009

“The journalism researcher and the professional practitioner: A knowledge creating relation”. Engelsk konferencepaper til konferencen: “Journalism Research in the Public Interest”. University of Zurich, Schweiz, 19.-21. november 2009.


“That's a good news story”. Engelsk konferencepaper (30s.) til konferencen: “The 19th Nordic Conference for Media and Communication research”. Karlstad, Sverige 2009.


"Sådan konstruerer medierne fortællinger om terror og skyld". Kronik i Dagbladet Information 22.december 2009.

"Ugens skrækhistorie: En terrormistænkt tuneser". I: Anker Brink Lund, Ida Willig og Mark Blach-Ørsten: "Hvor kommer nyhederne fra? Den journalistiske fødekæde i Danmark før og nu". Ajour.


"Journalisters hverdagsmetaforer. Professionelle praktikeres italesættelse af nyhedsproduktion". Rhetorica Scandinavica 49/50 2009.


2008

"Berlingeren åd den". På www.kommunikationsforum.dk.


"De 7 gode nyheder". På www.kommunikationsforum.dk.


””En nyhed er en nyhed”. Et studium i journalistisk praksis og selvforståelse med fokus på fravalg”. Ph.d.-afhandling indleveret ved Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet 7. april 2008. Forsvaret 15. august 2008 på Københavns Universitet.


“Det var, hvad vi ikke valgte at bringe. Om fravalg af ideer til potentielle nyhedshistorier”. MedieKultur nr. 44. Temanummer om politisk kommunikation. Peer review.


“Presseguide til ph.d.-stipendiater”. Udgivet af Forskerskole Øst.


2007
med Pia Quist: “Dialekter i Cyberspace”. I Nyt fra Sprognævnet. Dansk Sprognævn. 2-7.


2006
med Pia Quist. www.dialekt.dk.
Hjemmesiden formidler forskningsbaseret viden om dialekter og om sprogforandringer generelt. Førsteudgave 2001.

med Pia Quist: "De dovne danske ører". Kronik i Berlingske Tidende 11. december 2006.

””Eksklusivitet” det sjette nyhedskriterium?”. På Kommunikationsforum.

www.gravengaard.dk - nyhedsjournalistik
Hjemmeside udarbejdet i tilknytning til overbygningsemnet "Nyhedsjournalistik - i teori og praksis", efterårssemestret 2006 på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab. Det Humanistiske Fakultet. Københavns Universitet.


2005
www. gravengaard.dk - Journalism
Hjemmeside etableret for unge nordiske medie- og journalistikforskere.


”Hvordan kan de små partier tilkæmpe sig opmærksomhed?”.

http://www.spinnesiden.dk/oejenkrog.php


”Den virkelige virkelighed er, når spindoktoren er med på billedet, eller er det?”. http://www.spinnesiden.dk/spindoktormedpaabilledet.php


”Radikal ændring i valgkampen”. http://www.spinnesiden.dk/Haardercitater.php


”God og dårlig spin”. http://www.spinnesiden.dk/godogdaarlig.php


”For lidt og for meget spin”. http://www.spinnesiden.dk/forlidtogformeget.php


”Lykketofts Limbo”. http://www.spinnesiden.dk/limbo.php

”En ny Connie-effekt?”. http://www.spinnesiden.dk/nyconnieeffekt.php

”De filmfolk kan noget med ketchup”. http://www.spinnesiden.dk/ketchup.php


”Frækhed belønnes med medieomtale”. http://www.spinnesiden.dk/fraekhed.php

”Skræmmekampagner på valgdagen”. http://www.spinnesiden.dk/skraemmekampagner.php

”Socialdemokratiet har brug for en ny debatsag”. http://www.spinnesiden.dk/socdebatsag.php


2004
”Spindoktor i den gode sags tjeneste”. I Mie Femø Nielsen (red.): ”Spin, selvfremstilling og samfund – public relations som reflekterende praksis”. Samfundslitteratur.

“Forskere og medier. En analyse af humanistiske forskeres holdninger til forskningsformidling og en skitse til en forandringsproces”. Speciale indleveret ved Institut for Nordisk Filologi, Københavns Universitet. Upubliceret. Bedømt til karakteren 13.


2003
”Forskere har ikke blik for medier”. Kronik i Berlingske Tidende, 6. november 2003.


”Humanistiske forskere om forskningsformidling”. www.CFJE.dk – Vidensbasen.
http://www.update.dk/cfje/VidBase.nsf/7e7520f73a5fd1b3c1256b05003205a0/348f49773c6c9e21c1256dcc004156b8?OpenDocument

Initiativtager til webpublikation om forskningsformidling samme sted: www.cfje.dk/forskningsformidling.


www.ForskereOgMedier.dk.
Hjemmeside etableret i forbindelse med konferencen “Forskere og Medier” på Københavns Universitet, november 2003.

”Forskere har ikke blik for medier".
http://www.kommunikationsforum.dk/default.asp?articleid=11067


”Konference om forskere og medier”.
http://www.kommunikationsforum.dk/default.asp?articleid=11078


”Humanistiske forskere om forskningsformidling”. Forskningsrapport.
www.kommunikationsforum.dk/Log/undersøgelsesrapport-forskereogmedier.pdf


2002
“Giv plads til dialekterne”. JyskeVestkysten 8. februar 2002.

2001
www.dialekt.dk
Formålet med hjemmesiden er at videregive forskningsbaseret viden om dialekter - og om sprogforandringer generelt. (Relancering 2006)


”Brug din dialekt - hvis du tør!”. De Bergske Blade, 6. december 2001.